OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Ten akumulator może być serwisowany wyłącznie przez technika z uprawnieniami do serwisowania pojazdów elektrycznych. Nieprawidłowa obsługa może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Trzymaj ręce i ubrania z dala od wentylatora chłodzącego.

W Twoim pojeździe znajdują się komponenty i przewody wysokonapięciowe.Prąd przepływa przez zespoły przewodów o dużym napięciu, które są oznaczone jako wysokonapięciowe lub pokryte jednolitą pomarańczową osłoną, pomarańczową taśmą w paski lub i jednym, i drugim. Nie wolno dotykać tych komponentów.