Należy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.