Image Shown Without Description  Zapala się, gdy zespół napędowy wymaga naprawy. Jak najszybciej zleć sprawdzenie układu.