Missing Image  Zapala się, gdy pojazd jest podłączony do sieci elektrycznej.