Zdalne uruchamianie pojazdu
Na ekranie sterowania Telefon jako klucz naciśnij przycisk zdalnego uruchamiania.
Wskazówka:   Do uruchomienia pojazdu można również użyć aplikacji FordPass.
Wskazówka:   Kierunkowskazy błysną dwukrotnie.
Wskazówka:   Światła parkowania włączają się, gdy pojazd jest uruchomiony.
Wskazówka:   Jeśli układ nie zadziała, zabrzmi sygnał dźwiękowy.
Wskazówka:   Wszystkie inne układy pojazdu pozostają wyłączone po zdalnym uruchomieniu pojazdu.
Wskazówka:   Po zdalnym uruchomieniu pojazdu samochód pozostaje zabezpieczony. W pojeździe musi znajdować się ważny kluczyk, aby można było włączyć pojazd i ruszyć nim.
Wskazówka:   Dozwolone są maksymalnie dwa zdalne uruchomienia. Aby zresetować procedurę ponownego uruchomienia, włącz pojazd, a następnie wyłącz go.
Zdalne wyłączanie pojazdu
Na ekranie sterowania Telefon jako klucz naciśnij przycisk zdalnego wyłączania.
Wskazówka:   Do wyłączenia pojazdu można również użyć aplikacji FordPass.