Image Shown Without Description
Ten pojazd jest wyposażony w elektroniczny przełącznik zmiany biegów. Przełącznik zmiany biegów znajduje się w konsoli środkowej. Położenia możesz wybierać, obracając przełącznik zmiany biegów w położenia PRNDL.
  • Położenie parkowania (P).
  • Bieg wsteczny (R).
  • Położenie neutralne (N).
  • Położenie do jazdy (D).
  • Niski (L).
Włączanie biegu:
  1. Wciśnij całkowicie pedał hamulca.
  1. Obróć pokrętło przełącznika zmiany biegów do odpowiedniego położenia, które chcesz wybrać.
  1. Przełącznik zmiany biegów wskazuje wybrane położenie.
  1. Zwolnij pedał hamulca, a skrzynia biegów pozostanie w wybranym położeniu.
Wskazówka:   Pokrętło przełącznika zmiany biegów można obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara poza położenie jazdy (D), ale pozostanie wybrany tryb jazdy (D). Przełącznik zmiany biegów można obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara poza położenie parkowania (P), gdy pedał hamulca jest wciśnięty, ale pozostanie wybrany tryb parkowania (P).
Wskazówka:   Jeśli opuścisz pojazd, gdy jest na biegu, pojazd automatycznie włączy położenie parkowania (P).   Patrz   Jak działa automatyczny powrót w położenie parkowania (P)