Image Shown Without Description  Aby włączyć układ kontroli pasa ruchu, naciśnij przycisk na kierownicy.
Aby wyłączyć układ kontroli pasa ruchu, dwukrotnie naciśnij przycisk na kierownicy.
Wskazówka:   Po włączeniu lub wyłączeniu układu na wyświetlaczu systemu informacyjnego i multimedialnego pojawi się komunikat informujący o statusie.
Wskazówka:   Po uruchomieniu pojazdu układ zawsze wybiera domyślnie ostatnie zapamiętane ustawienie.