Funkcja zaryglowania po odejściu zarygluje wszystkie drzwi, gdy spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
  • Pojazd jest wyłączony.
  • Wszystkie drzwi są zamknięte i odryglowane.
  • Otwarto i zamknięto któreś drzwi bez zaryglowania lub odryglowania po zamknięciu wszystkich drzwi.
  • W pojeździe nie znajduje się żaden kluczyk bierny lub zatwierdzony telefon.
  • Wszystkie kluczyki bierne lub zatwierdzone telefony opuszczą strefę aktywacji funkcji otwierania pojazdu bez kluczyka.