Missing Image  Gdy funkcja sterowania pedałem gazu jest aktywna, w zestawie wskaźników wyświetlany jest wskaźnik.