Wszystkie ograniczenia układu dotyczące podstawowej wersji układu kontroli pasa ruchu dotyczą również asystenta martwego pola.
Asystent martwego pola nie działa w następujących warunkach:
  • Układ nie wykrywa oznaczeń pasa ruchu.
  • Jeden lub oba tylne czujniki radarowe są zablokowane lub uszkodzone.
  • Do pojazdu podpięta jest przyczepa za pomocą połączenia przewodowego.
Wskazówka:   Działanie asystenta martwego pola może być ograniczone, jeżeli do pojazdu zostanie podpięta przyczepa bez użycia połączenia przewodowego.
Asystent martwego pola może mieć problemy z wykrywaniem zagrożeń w następujących warunkach:
  • Jeśli na przyległym pasie ruchu zbliża się pojazd podróżujący z relatywną prędkością znacznie wyższą od prędkości Twojego pojazdu.
  • Występują trudne warunki pogodowe, które powodują zasłonięcie czujników.
  • Do pojazdu jest podłączony bagażnik na rowery.