Twój pojazd przełącza się w położenie parkowania (P), gdy stoi i gdy występuje którykolwiek z poniższych warunków:
  • Gdy wyłączysz pojazd.
  • Jeśli otworzysz drzwi kierowcy, gdy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty.
  • Jeśli odepniesz pas bezpieczeństwa kierowcy, gdy drzwi kierowcy są otwarte.
Wskazówka:   Nie korzystaj z funkcji automatycznego powrotu do położenia parkowania, gdy pojazd się porusza, chyba że wymaga tego sytuacja awaryjna.   Patrz   Wyłączanie zasilania

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK