• Układ może nie działać, jeżeli pilot zdalnego sterowania znajduje się blisko metalowych przedmiotów lub urządzeń elektronicznych, np. kluczyków lub telefonu komórkowego.
  • W pojeździe musi znajdować się ważny pilot zdalnego sterowania, aby można było włączyć zasilanie i uruchomić pojazd.
  • Piloty zdalnego sterowania pozostawione wewnątrz pojazdu ulegną dezaktywacji po jego zaryglowaniu. Podczas próby uruchomienia pojazdu na wyświetlaczu zestawu wskaźników może pojawić się komunikat informujący, że nie wykryto żadnego kluczyka. Wciśnij przycisk odryglowania na pilocie zdalnego sterowania, aby go aktywować, a następnie uruchom pojazd.
  • Upewnij się, że wszyscy pasażerowie zapięli pasy bezpieczeństwa.
  • Hamulec postojowy musi być zaciągnięty.
  • Upewnij się, że w pojeździe jest wybrane położenie parkowania (P).
  • Upewnij się, że złączka przewodu do ładowania nie jest podłączona do pojazdu.