1. Wciśnij całkowicie pedał hamulca.
Wskazówka:   Nie wciskaj pedału przyspiesznika.
Image Shown Without Description
  1. Naciśnij przycisk uruchamiania silnika.
Pojazd można również uruchomić, korzystając z trybu dla parkingowych lub hasła zapasowego do uruchomienia.   Patrz   Telefon jako klucz