OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie wyłączaj pojazdu, gdy jest on w ruchu. Doprowadzi to do znacznego ograniczenia wspomagania hamulców i kierownicy. Po wyłączeniu pojazdu mogą się również wyłączyć niektóre obwody elektryczne, np. poduszki powietrzne. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.

Wskazówka:   Jeśli przypadkowo wyłączysz pojazd, wybierz położenie neutralne (N) i wciśnij przycisk start, aby ponownie uruchomić pojazd.
Gdy pojazd stoi i jest uruchomiony lub jest w trybie zasilania akcesoriów, wciśnij i zwolnij przycisk uruchamiania silnika, nie naciskając pedału hamulca. To spowoduje wyłączenie pojazdu oraz wszystkich urządzeń elektrycznych.
Wyłącznie w sytuacji awaryjnej, gdy pojazd jest w ruchu, wciśnij przycisk uruchamiania silnika trzy razy w ciągu dwóch sekund lub wciśnij i przytrzymaj przycisk przez przynajmniej jedną sekundę. Aby bezpiecznie zatrzymać pojazd, włącz położenie neutralne (N) i użyj hamulców. Gdy pojazd zatrzyma się całkowicie, włącz położenie parkowania (P).