Szybkie ponowne uruchamianie
Funkcja szybkiego ponownego uruchamiania umożliwia ponowne uruchomienie pojazdu w ciągu 10 sekund od wyłączenia, nawet jeśli ważny pilot zdalnego sterowania nie jest wykrywany.
W ciągu 10 sekund od wyłączenia pojazdu wciśnij pedał hamulca i naciśnij przycisk uruchamiania silnika. Po upływie 10 sekund nie można już uruchomić pojazdu, jeśli nie jest wykrywany ważny pilot zdalnego sterowania.
Po uruchomieniu pojazdu pozostanie on włączony, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk uruchamiania silnika, nawet jeśli ważny pilot zdalnego sterowania nie jest wykrywany.
Jeśli otworzysz i zamkniesz drzwi, gdy pojazd jest włączony, układ przeprowadzi wyszukiwanie ważnego pilota zdalnego sterowania. Nie można uruchomić pojazdu, jeśli układ nie wykryje ważnego pilota zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund.