Wskaźniki znajdują się w przycisku trybu automatycznego.

Status wskaźnika trybu automatycznego   Opis  
Świeci się jeden wskaźnik.   Prędkość silnika dmuchawy jest obniżona. Użyj tego ustawienia do zmniejszenia poziomu hałasu z silnika dmuchawy. To ustawienie wydłuża czas potrzebny do schłodzenia wnętrza.  
Świecą się dwa wskaźniki.   Prędkość silnika dmuchawy jest umiarkowana.  
Świecą się trzy wskaźniki.   Prędkość silnika dmuchawy jest podwyższona. Użyj tego ustawienia do skrócenia czasu potrzebnego do schłodzenia wnętrza. To ustawienie zwiększa poziom hałasu z silnika dmuchawy.