Image Shown Without Description
APatrz   Włączanie i wyłączanie adaptacyjnego tempomatu
BPatrz   Ustawianie prędkości adaptacyjnego tempomatu
CPatrz   Ustawianie odstępu adaptacyjnego tempomatu
DPatrz   Czym jest interakcja głosowa
EPatrz   Regulacja głośności
FPatrz   Wybór stacji radiowej
GPatrz   Nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych
HPatrz   Włączanie i wyłączanie centrowania toru jazdy
IPatrz   Włączanie i wyłączanie inteligentnego ogranicznika prędkości