Bierny układ przeciwkradzieżowy uzbraja się po wyłączeniu pojazdu.
Układ rozbraja się po włączeniu pojazdu prawidłowo zakodowanym kluczykiem.
Wskazówka:   System nie jest kompatybilny z niefabrycznymi układami zdalnego uruchamiania niezatwierdzonymi przez firmę Ford.
Wskazówka:   Nie pozostawiaj zapasowego zakodowanego kluczyka w pojeździe. Opuszczając pojazd, zawsze zabieraj kluczyki i rygluj wszystkie drzwi.