Gdy warunki zewnętrzne spowodują anulowanie działania układu, na przykład wskutek braku oznaczeń pasa, rozlegnie się sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu zestawu wskaźników zostanie wyświetlony komunikat.
Missing Image  Jeśli pojazd zacznie zwalniać, kierowca musi wykonać manewry kierownicą i nacisnąć, a następnie zwolnić przycisk, aby przywrócić pełną wydajność układu.
Automatyczne anulowanie może również nastąpić, jeśli:
  • Pas jest zbyt szeroki lub zbyt wąski.
  • Układ nie wykrywa prawidłowych oznaczeń pasa.
  • Oznaczenia pasa przecinają się.
Wskazówka:   Jeśli pojazd zwolni na skutek braku aktywności kierowcy dwukrotnie w cyklu włączenia zapłonu, układ zostanie wyłączony do następnego cyklu włączenia zapłonu.