Gdy warunki zewnętrzne spowodują anulowanie działania układu, na przykład wskutek braku oznaczeń pasa ruchu, rozlegnie się sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu zestawu wskaźników zostanie wyświetlony komunikat.
Image Shown Without Description  Jeśli pojazd zacznie zwalniać po anulowaniu działania układu, należy całkowicie przejąć kontrolę nad pojazdem. Aby wznowić działanie adaptacyjnego tempomatu z funkcją centrowania toru jazdy po anulowaniu, naciśnij i zwolnij przycisk wznawiania.
Automatyczne anulowanie może również nastąpić, jeśli:
  • Pas jest zbyt szeroki lub zbyt wąski.
  • Układ nie wykrywa prawidłowych oznaczeń pasa.
  • Oznaczenia pasa przecinają się.
  • Łuk drogi jest zbyt ostry.
Wskazówka:   Jeśli pojazd zwolni na skutek braku aktywności kierowcy dwukrotnie w cyklu włączenia zapłonu, układ wyłączy się. Aby zresetować układ, gdy pojazd stoi, przestaw przełącznik zmiany biegów w położenie parkowania (P) i wyłącz pojazd. Następnie włącz ponownie pojazd, trzymając stopę na pedale hamulca.