Gdy działanie układu zostanie anulowane w wyniku warunków zewnętrznych, a kierowca trzyma ręce na kierownicy, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawi się komunikat.
Gdy działanie układu zostanie anulowane w wyniku warunków zewnętrznych, a kierowca nie trzyma rąk na kierownicy, układ niezwłocznie wyemituje ostrzeżenie o konieczności przejęcia kontroli nad pojazdem. Jeśli ostrzeżenie to zostanie zignorowane, układ spowolni pojazd, utrzymując wspomaganie kierownicy, gdy oznaczenia pasa ruchu są widoczne. W przypadku braku oznaczeń pasa ruchu pojazd zatrzyma się.
Image Shown Without Description  Jeśli pojazd zacznie zwalniać po anulowaniu działania układu, należy całkowicie przejąć kontrolę nad pojazdem. Aby wznowić działanie adaptacyjnego tempomatu z funkcją centrowania toru jazdy po anulowaniu, naciśnij i zwolnij przycisk wznawiania.
Automatyczne anulowanie może również nastąpić, jeśli:
  • Pas jest zbyt szeroki lub zbyt wąski.
  • Układ nie wykrywa prawidłowych oznaczeń pasa.
  • Oznaczenia pasa przecinają się.
  • Łuk drogi jest zbyt ostry.
Wskazówka:   Jeśli pojazd zwolni na skutek braku aktywności kierowcy dwukrotnie w cyklu włączenia zapłonu, układ wyłączy się. Aby zresetować układ, gdy pojazd stoi, przestaw przełącznik zmiany biegów w położenie parkowania (P) i wyłącz pojazd. Następnie włącz ponownie pojazd, trzymając stopę na pedale hamulca.