Missing Image  Świeci po włączeniu funkcji centrowania toru jazdy. Kolor wskaźnika zmienia się, wskazując status układu.
Kolor szary sygnalizuje, że układ jest włączony, ale nieaktywny.
Kolor zielony oznacza, że układ jest aktywny i wprowadza poprawki skrętu kierownicy w celu utrzymywania pojazdu na środku pasa.
Kolor pomarańczowy z sygnałem dźwiękowym, a następnie kolor szary sygnalizują automatyczne anulowanie działania układu.