Możesz wybrać żądany poziom zabezpieczenia po wyłączeniu pojazdu.
Wskazówka:   Jeżeli nie dokonasz wyboru ustawienia, układ wybierze domyślnie wszystkie czujniki.