OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Upewnij się, że przedmioty w bagażniku są właściwie zamocowane. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować obrażenia w przypadku nagłego zatrzymania lub kolizji.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie kładź niczego na osłonie przestrzeni bagażowej. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub śmierć w przypadku nagłego zatrzymania lub kolizji.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Rzeczywiste możliwości przewożenia ładunku w Twoim pojeździe mogą być ograniczone przez jego pojemność (ile miejsca jest dostępne) lub przez ładowność (jaki ciężar może przewozić pojazd). Po osiągnięciu maksymalnej ładowności pojazdu nie dodawaj więcej ładunku, nawet jeśli jest jeszcze wolne miejsce. Przeciążenie lub niewłaściwe obciążenie pojazdu może przyczynić się do utraty kontroli nad pojazdem i wywrócenia pojazdu.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia przedniej i tylnej osi pojazdu.
OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Przekroczenie każdej z mas znamionowych pojazdu może mieć negatywny wpływ na osiągi i prowadzenie pojazdu, spowodować jego uszkodzenie i doprowadzić do utraty kontroli nad nim, poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Wskazówka:   Podczas załadunku długich przedmiotów np. rur, desek lub mebli, uważaj, by nie uszkodzić wykończenia wnętrza.