1. Naciśnij Ustawienia na ekranie dotykowym.
  1. Naciśnij Pojazd.
  1. Wybierz Łatwe wsiadanie/wysiadanie.
Naciśnięcie dowolnego przycisku regulacji lub funkcji pamięci podczas działania funkcji ułatwiającej wysiadanie powoduje anulowanie procedury.