Aby złożyć oba lusterka, włącz pojazd, ustawiając przycisk uruchamiający w położeniu trybu zasilania akcesoriów lub działania pojazdu.
Image Shown Without Description  Jeżeli zaparkujesz na ciasnym miejscu postojowym, naciśnij przełącznik, aby złożyć lusterka.
Ponownie naciśnij przełącznik, aby rozłożyć lusterka.
Wskazówka:   Nie zatrzymuj poruszających się lusterek w położeniu pośrednim. Poczekaj, aż lusterka zatrzymają się, a następnie naciśnij ponownie przełącznik.
Wskazówka:   Lewe i prawe lusterko poruszają się z inną prędkością. Na przykład, jedno lusterko może zatrzymać się, gdy drugie nadal się porusza. Jest to zjawisko normalne. Przesunięcie lusterek 10 lub więcej razy w ciągu minuty lub wielokrotne składanie i rozkładanie lusterek z przytrzymanym wciśniętym przełącznikiem podczas ruchu przez cały zakres może spowodować wyłączenie układu w celu ochrony silniczków przed przegrzaniem. Odczekaj około trzy minuty, gdy pojazd jest uruchomiony, i do 10 minut, gdy pojazd jest wyłączony, aby układ zresetował się i wrócił do normalnego działania.
Lusterka luźne, hałaśliwe lub działające z przerwami
Jeśli ręcznie złożysz elektrycznie składane lusterka, mogą one nie działać prawidłowo nawet po ich przestawieniu. Zresetuj lusterka, jeśli:
  • Wibrują podczas jazdy.
  • Są luźne.
  • Nie pozostają w pozycji złożonej ani rozłożonej.
  • Jedno z lusterek nie znajduje się w zwykłej pozycji do jazdy.
  • Lusterka działają z przerwami.
Aby zresetować funkcję składania elektrycznego, użyj przełącznika elektrycznego składania lusterek do złożenia i rozłożenia lusterek. Podczas resetowania elektrycznie składanych lusterek może być słyszalny głośny dźwięk. Ten dźwięk jest normalny. Uruchom lusterka składane elektrycznie jeszcze 3–4 razy, aby je zsynchronizować.
Jeśli powyższy proces nie pomoże w naprawieniu lusterka, wykonaj następujące kroki.
  1. Ręcznie złóż lub cofnij oba lusterka.
  1. Uruchamiaj lusterka za pomocą przełącznika składania elektrycznego, aż usłyszysz kliknięcie.
  1. Uruchom funkcję składania elektrycznego jeszcze 3–4 razy, aby zsynchronizować lusterka.
W razie potrzeby powtórz tę procedurę po każdym ręcznym złożeniu lusterek.