Aby złożyć oba lusterka, włącz pojazd, ustawiając przycisk uruchamiający w położeniu trybu zasilania akcesoriów lub działania pojazdu.
Image Shown Without Description  Jeżeli zaparkujesz na ciasnym miejscu postojowym, naciśnij przełącznik, aby złożyć lusterka.
Ponownie naciśnij przełącznik, aby rozłożyć lusterka.
Wskazówka:   Nie zatrzymuj poruszających się lusterek w położeniu pośrednim. Poczekaj, aż lusterka zatrzymają się, a następnie naciśnij ponownie przełącznik.
Wskazówka:   Lewe i prawe lusterko poruszają się z inną prędkością. Na przykład, jedno lusterko może zatrzymać się, gdy drugie nadal się porusza. Jest to zjawisko normalne. Przesunięcie lusterek 10 lub więcej razy w ciągu minuty lub wielokrotne składanie i rozkładanie lusterek z przytrzymanym wciśniętym przełącznikiem podczas ruchu przez cały zakres może spowodować wyłączenie układu w celu ochrony silniczków przed przegrzaniem. Odczekaj około trzy minuty, gdy pojazd jest uruchomiony, i do 10 minut, gdy pojazd jest wyłączony, aby układ zresetował się i wrócił do normalnego działania.
Obluzowane lusterko
Jeśli lusterka składane elektrycznie zostaną złożone ręcznie, mogą nie działać prawidłowo nawet po ich ponownym przestawieniu. Należy je ponownie ustawić, jeśli:
  • Lusterka wibrują podczas jazdy.
  • Lusterka są obluzowane.
  • Lusterka nie pozostają w złożonym lub rozłożonym położeniu.
  • Jedno z lusterek nie znajduje się w zwykłej pozycji do jazdy.
Aby zresetować funkcję składania elektrycznego, użyj przełącznika elektrycznego składania lusterek do złożenia i rozłożenia lusterek. Podczas resetowania lusterek składanych elektrycznie można usłyszeć głośny hałas; ten dźwięk jest normalny. W razie potrzeby powtórz tę procedurę po każdym ręcznym złożeniu lusterek.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK