Po uzbrojeniu system alarmowy zostaje uruchomiony w następujących sytuacjach:
  • Jeżeli ktoś otworzy drzwi, drzwi tyłu nadwozia lub pokrywę komory silnika bez użycia prawidłowo zakodowanego kluczyka lub pilota zdalnego sterowania.
  • Jeśli zasilanie zostanie włączone bez prawidłowo zakodowanego kluczyka.
  • Jeżeli wewnętrzne czujniki wykryją ruch wewnątrz pojazdu.
  • Jeżeli czujniki nachylenia wykryją próbę podniesienia pojazdu.
  • Jeżeli ktoś odłączy akumulator 12 V pojazdu lub alarm zasilany przez baterię.
Jeżeli system alarmowy zostanie uruchomiony, syrena alarmu włączy się na 30 sekund, a kierunkowskazy będą błyskały przez 5 minut.
Każda kolejna próba jednego z powyższych działań powoduje ponowne uruchomienie alarmu.