Układ ostrzega kierowcę o potencjalnych zagrożeniach, zapewniając trzy poziomy pomocy.
Image Shown Without Description
Jeżeli Twój pojazd szybko zbliża się do potencjalnego zagrożenia, układ zapewnia następujące poziomy działania:
  1. Ostrzeżenie.
  1. Wspomaganie hamowania.
  1. Automatyczne hamowanie awaryjne.
Image Shown Without Description  Ostrzeżenie: gdy funkcja jest włączona, błyska ostrzeżenie wizualne i włącza się akustyczny sygnał ostrzegawczy.
Wspomaganie hamowania: układ pomaga w zmniejszeniu prędkości zderzenia poprzez przygotowanie układu hamulcowego na gwałtowne hamowanie. Układ nie włącza automatycznie hamulców. Po wciśnięciu pedału hamulca układ może zapewnić dodatkową, nawet maksymalną, siłę hamowania, nawet jeśli pedał hamulca zostanie tylko lekko wciśnięty.
Automatyczne hamowanie awaryjne: funkcja automatycznego hamowania awaryjnego może się aktywować, jeśli układ stwierdzi, że zderzenie jest nieuniknione.
Wskazówka:   Jeśli ostrzeżenia funkcji Pre-collision Assist są zbyt częste lub uciążliwe, możesz zmniejszyć czułość ostrzeżeń. Ustawienie niskiej czułości spowoduje, że ostrzeżenia o potencjalnej kolizji z poprzedzającym pojazdem będą rzadsze i będą pojawiać się z opóźnieniem. Producent zaleca wybranie ustawienia wysokiej czułości, jeśli to możliwe.
Wskazówka:   Działanie funkcji automatycznego hamowania awaryjnego nie jest zależne od ustawienia czułości.
Każdy układ ma różne poziomy zdolności wykrywania.   Patrz   Ograniczenia funkcji Pre-collision Assist