1. Wybierz stację.
  1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zaprogramowanych stacji radiowych na ekranie dotykowym.
Wskazówka:   System audio wyciszy się na chwilę podczas zapisywania stacji, a po zapisaniu dźwięk powróci.
Wskazówka:   Na pasku zaprogramowanych stacji radiowych można zapisać wiele stacji radiowych.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay