Funkcja automatycznego hamowania awaryjnego może się aktywować, jeśli układ stwierdzi, że zderzenie jest nieuniknione. Układ może pomóc w ograniczeniu skutków zderzenia lub całkowicie zapobiec kolizji.
Automatyczne hamowanie awaryjne jest dostępne tylko do określonej prędkości.   Patrz   Ograniczenia funkcji Pre-collision Assist