Aktualizacje bezprzewodowe

Image Shown Without Description  Bezprzewodowe aktualizacje systemu umożliwiają bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania systemu pojazdu. Aby upewnić się, że będziesz otrzymywać wszystkie aktualizacje, ustaw cykliczny harmonogram i połącz się z Wi-Fi. Jeśli nie ma połączenia z Wi-Fi, aktualizacje mogą trwać dłużej lub mogą nie pobierać w ogóle.   Patrz   Pojazd połączony z siecią
Wskazówka:   Na pasku stanu mogą pojawić się dodatkowe ikony aktualizacji bezprzewodowych.   Patrz   Pasek stanu
Wymagania dotyczące bezprzewodowych aktualizacji systemu
Przed aktualizacją skorzystaj z poniższej listy, aby upewnić się, że Twój pojazd jest gotowy do aktualizacji. Jeśli podczas zaplanowanej aktualizacji nie będą spełnione wszystkie poniższe wymagania, aktualizacja zostanie anulowana i można ją ponownie zaplanować.
 • Pojazd nie jest uruchomiony.
 • Pojazd jest zatrzymany.
 • Pojazd jest zaparkowany.
 • Światła awaryjne są wyłączone.
 • Alarm nie jest włączony.
 • Drzwi są zamknięte.
 • Światła parkowania są wyłączone.
 • Nie wciskasz pedału hamulca.
 • Nie trwa połączenie z numerem alarmowym.
 • Pojazd nie jest w trybie awaryjnym.
Planowanie bezprzewodowej aktualizacji systemu
Upewnij się, że funkcje łączności z pojazdem i automatycznych aktualizacji są włączone.
Za pomocą menu ustawień
 1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
 1. Naciśnij USTAWIENIA.
 1. Naciśnij Aktualizacje systemu.
 1. Naciśnij Zaplanuj aktualizacje.
 1. Użyj elementów sterowania do ustawienia czasu i dnia aktualizacji.
 1. Zapisz harmonogram.
Wskazówka:   Można ustawić aktualizacje tak, aby następowały co siedem dni.
Za pomocą ikony na pasku stanu
Image Shown Without Description  Gdy aktualizacja jest dostępna, dotknij ikony powiadomienia i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Przeprowadzanie bezprzewodowej aktualizacji systemu
Możesz zaplanować dogodny czas przeprowadzenia aktualizacji. Podczas zaplanowanych aktualizacji korzystanie z pojazdu może nie być możliwe.
Wskazówka:   Ukończenie aktualizacji może potrwać do 30 minut.
Postępy aktualizacji widać na ekranie dotykowym. Po rozpoczęciu aktualizacji nie można jej anulować.
W trakcie stosowania aktualizacji:
 • Nie można prowadzić pojazdu.
 • Nie można uruchamiać pojazdu.
 • Nie można używać pilota zdalnego sterowania do zaryglowania lub odryglowania pojazdu.
 • Alarm, zamek centralny i sygnały akustyczne drzwi są wyłączone.
 • Elektroniczny zamek w drzwiach jest wyłączony.
Drzwi można otworzyć za pomocą mechanicznych zatrzasków, jeśli blokady otwierania drzwi przez dzieci nie są włączone. Aby użyć mechanicznego zatrzasku, pociągnij klamkę do oporu.
Wskazówka:   Układ podwójnego ryglowania drzwi jest wyłączony a zamek centralny jest włączony podczas i po aktualizacji.
Wskazówka:   Jeżeli pojazd jest podłączony do sieci elektrycznej, ładowanie zostaje przerwane podczas aktualizacji i wznowione po jej zakończeniu.
Wyświetlanie szczegółów aktualizacji
Po zakończeniu aktualizacji na ekranie dotykowym są wyświetlane dodatkowe szczegóły dotyczące aktualizacji. Dostęp do tych informacji można również uzyskać pod kafelkiem Aktualizacja systemu.
Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, postępuj zgodnie z monitem wyświetlanym na ekranie dotykowym.