Image Shown Without Description
Wartość ustawionej prędkości oraz wykryty znak ograniczenia prędkości są wyświetlane w ramce w zestawie wskaźników.