Image Shown Without Description
Wartość ustawionej prędkości oraz wykryty znak ograniczenia prędkości są wyświetlane w ramce w zestawie wskaźników.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK