Jeżeli pojazd zostanie unieruchomiony bez dostępu do wózków pod koła czy lawety, można go holować na płasko ze wszystkimi kołami na podłożu, niezależnie od zespołu napędowego, pod następującymi warunkami:
 • Pojazd jest skierowany przodem do kierunku jazdy w celu holowania do przodu.
 • Włączony jest tryb holowania awaryjnego.
 • Maksymalna prędkość wynosi 50 km/h.
 • Maksymalna odległość to 80 km.
Włączanie trybu holowania awaryjnego
 1. Prawidłowo zamocuj swój pojazd do pojazdu holującego.
 1. Włącz pojazd w trybie zasilania akcesoriów.   Patrz   Uruchamianie i wyłączanie zasilania
 1. Zaciągnij hamulec postojowy.
 1. Otwórz menu pojazdu na ekranie dotykowym.
 1. Naciśnij USTAWIENIA.
 1. Naciśnij Pojazd.
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk holowania awaryjnego, aż na ekranie dotykowym pojawi się komunikat z potwierdzeniem.
 1. Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca.
 1. Przełącz skrzynię biegów w położenie neutralne (N).
Wskazówka:   Na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawi się komunikat z potwierdzeniem.
 1. Zwolnij hamulec postojowy.
 1. Wyłącz pojazd.
Wyłączanie trybu holowania awaryjnego
 1. Włącz pojazd.
 1. Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca.
 1. Wybierz położenie parkowania (P).Na wyświetlaczu zestawu wskaźników pojawi się komunikat, a wskazanie położenia parkowania (P) wyświetli się na wyświetlaczu zestawu wskaźników i przełączniku zmiany biegów.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK