Twój pojazd jest wyposażony w funkcję przekazywania energii z układu wysokiego napięcia do układu niskiego napięcia, która umożliwia ładowanie akumulatora 12 V przez akumulator wysokonapięciowy. Jeżeli poziom naładowania akumulatora 12 V jest niski, akumulator wysokonapięciowy przekazuje energię do akumulatora 12 V, gdy pojazd jest wyłączony.
Do rozładowania akumulatora 12 V może nadal dojść w sytuacji, gdy poziom naładowania akumulatora wysokonapięciowego jest niski.   Patrz   Ochrona akumulatora wysokonapięciowego
Należy zawsze dbać, by nie doszło do głębokiego rozładowania akumulatora 12 V, gdyż może to prowadzić do przedwczesnego zużycia.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay