Twój pojazd jest wyposażony w funkcję przekazywania energii z układu wysokiego napięcia do układu niskiego napięcia, która umożliwia ładowanie akumulatora 12 V przez akumulator wysokonapięciowy. Jeżeli poziom naładowania akumulatora 12 V jest niski, akumulator wysokonapięciowy przekazuje energię do akumulatora 12 V, gdy pojazd jest wyłączony.