Twój pojazd jest wyposażony w funkcję przekazywania energii z układu wysokiego napięcia do układu niskiego napięcia, która umożliwia ładowanie akumulatora 12 V przez akumulator wysokonapięciowy. Jeżeli poziom naładowania akumulatora 12 V jest niski, akumulator wysokonapięciowy przekazuje energię do akumulatora 12 V, gdy pojazd jest wyłączony.
Do rozładowania akumulatora 12 V może nadal dojść w sytuacji, gdy poziom naładowania akumulatora wysokonapięciowego jest niski.   Patrz   Ochrona akumulatora wysokonapięciowego
Należy zawsze dbać, by nie doszło do głębokiego rozładowania akumulatora 12 V, gdyż może to prowadzić do przedwczesnego zużycia.