OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Nie podłączaj urządzeń bezprzewodowych do złącza diagnostycznego. Nieupoważnione osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do danych pojazdu i pogorszyć funkcjonowanie układów bezpieczeństwa. Na podłączanie sprzętu do złącza diagnostycznego należy pozwalać wyłącznie warsztatom naprawczym postępujących zgodnie z naszymi instrukcjami serwisowymi i dotyczącymi napraw.

Szanujemy Twoją prywatność i robimy wszystko, aby ją chronić. Informacje podane w niniejszej publikacji były poprawne w momencie wydania, ale ponieważ technologia zmienia się bardzo szybko, radzimy odwiedzić lokalną witrynę firmy Ford w celu uzyskania najnowszych informacji.
W Twoim pojeździe znajdują się elektroniczne zespoły sterujące wyposażone w funkcje rejestrowania danych i możliwość trwałego lub tymczasowego przechowywania danych. Te dane obejmują informacje na temat stanu i statusu pojazdu, wymagań w zakresie przeglądów, zdarzeń oraz usterek. Rodzaje danych, które mogą być rejestrowane, są opisane w niniejszym rozdziale. Niektóre z rejestrowanych danych są zapisywane w dziennikach zdarzeń i dziennikach błędów.
Wskazówka:   Dzienniki błędów są resetowane po przeglądzie lub naprawie.
Wskazówka:   Możemy przekazywać informacje na żądanie organów ścigania, innych organów rządowych i stron trzecich działających z mocy prawa lub w ramach postępowania sądowego. Takie informacje mogą być przez nie wykorzystywane w postępowaniach sądowych.
Rejestrowane dane obejmują na przykład:
  • Stany działania elementów układów, na przykład poziom naładowania akumulatora czy ciśnienie powietrza w oponach.
  • Stany pojazdu lub jego elementów, na przykład prędkość pojazdu, zwalnianie, przyspieszenie boczne i stan pasów bezpieczeństwa.
  • Zdarzenia lub błędy w kluczowych układach, na przykład reflektorach i hamulcach.
  • Reakcje układów na sytuacje drogowe, na przykład odpalenie poduszek powietrznych i stabilizacja toru jazdy.
  • Warunki otoczenia, na przykład temperatura.
Niektóre z tych danych, jeśli będą użyte w powiązaniu z innymi informacjami, na przykład raportem z wypadku, uszkodzeniami pojazdu bądź zeznaniami świadków, mogą zostać powiązane z konkretną osobą.
Usługi, które świadczymy
Jeśli korzystasz z naszych usług, gromadzimy i wykorzystujemy dane, na przykład informacje o koncie, położenie pojazdu i charakterystykę jazdy, na podstawie których można określić Twoją tożsamość. Dane te przesyłamy za pośrednictwem dedykowanych chronionych połączeń. Zbieramy i wykorzystujemy wyłącznie te dane, które umożliwiają Ci korzystanie z naszych usług, które subskrybujesz, po uzyskaniu Twojej zgody i gdy jest to zgodne z prawem. Dodatkowe informacje znajdują się w zasadach i warunkach korzystania z usług, które subskrybujesz.
Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej prywatności można znaleźć na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.
Usługi świadczone przez strony trzecie
Zalecamy zapoznanie się z zasadami i warunkami korzystania z usług, w które jest wyposażony pojazd, lub które subskrybujesz, oraz związanymi z tymi usługami informacjami dotyczącymi ochrony prywatności. Nie odpowiadamy za usługi świadczone przez strony trzecie.