Osłony bagażnika należy zdejmować w następującej kolejności:
 1. Tylna osłona bagażnika.
 2. Osłona bagażnika z lewej strony.
 3. Osłona bagażnika z prawej strony.
Zdejmowanie tylnej osłony bagażnika
Image Shown Without Description
 1. Zacznij od tylnej krawędzi z lewej strony.
 1. Pociągnij do góry w pokazanych lokalizacjach zacisków, aby zwolnić zaciski.
 1. Zdejmij osłonę.
 1. W celu zamontowania wykonaj procedurę demontażu w odwrotnej kolejności.
Zdejmowanie osłony bagażnika z lewej strony
Image Shown Without Description
 1. Zacznij od tylnej krawędzi z lewej strony i przesuwaj się w stronę przedniej części osłony.
 1. Pociągnij do góry w pokazanych lokalizacjach zacisków, aby zwolnić zaciski.
 1. Zdejmij osłonę.
 1. W celu zamontowania wykonaj procedurę demontażu w odwrotnej kolejności.
Zdejmowanie osłony bagażnika z prawej strony
Image Shown Without Description
 1. Zacznij od tylnej krawędzi z prawej strony i przesuwaj się w stronę przedniej części osłony.
 1. Pociągnij do góry w pokazanych lokalizacjach zacisków, aby zwolnić zaciski.
 1. Zdejmij osłonę.
 1. W celu zamontowania wykonaj procedurę demontażu w odwrotnej kolejności.