Aby zaktualizować dane map za pośrednictwem Wi-Fi, pojazd musi być połączony z punktem dostępu Wi-Fi. Aby uzyskać aktualizacje USB i inne dane szczegółowe, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem firmy Ford.
Wskazówka:   Jeśli znajdziesz jakieś błędy na mapie, możesz poinformować o nich, odwiedzając jej witrynę www.here.com/mapcreator.