Jeżeli nie można uruchomić pojazdu, należy wykonać poniższe kroki.
Image Shown Without Description
  1. Otwórz pokrywę schowka w konsoli podłogowej.
  1. Umieść pilota zdalnego sterowania w zagłębieniu w pokazany sposób, tak aby przyciski były skierowane w górę.
  1. Gdy pilot zdalnego sterowania znajduje się w tym położeniu, wciśnij pedał hamulca, a następnie przycisk uruchamiania silnika, aby włączyć zasilanie i uruchomić pojazd.