Pojazd może przełączyć się w położenie parkowania (P) po 30 minutach lub gdy poziom naładowania akumulatora pojazdu jest niski. Zbyt długie korzystanie z tego trybu może spowodować rozładowanie akumulatora 12 V.
Nie holuj pojazdu w tym trybie. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować uszkodzenia pojazdu, których nie obejmuje gwarancja.