1. Zatrzymaj pojazd.
  1. Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca.
  1. Włącz zasilanie pojazdu.
  1. Przełącz skrzynię biegów w położenie neutralne (N).
Wskazówka:   Pojawi się komunikat z instrukcjami.
  1. Naciśnij przycisk niskiego biegu (L).
Wskazówka:   Po włączeniu tego trybu pojawi się komunikat z potwierdzeniem.
  1. Zwolnij pedał hamulca.
Wskazówka:   Pojazd może się swobodnie toczyć.
  1. Wyłącz pojazd.
Wskazówka:   Nie holuj pojazdu w tym trybie.
Wskazówka:   W tym trybie może błyskać lampka kontrolna położenia neutralnego (N) na przełączniku zmiany biegów.