W pewnych regionach świata pojazd może być wyposażony w funkcje i opcje, które różnią się od funkcji i opcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Do instrukcji może być dołączony suplement dotyczący danego rynku, uzupełniający niniejszą publikację. Korzystając z suplementu dotyczącego danego rynku, jeśli jest dostępny, można uzyskać właściwe informacje na temat funkcji, zaleceń oraz specyfikacji dotyczących określonego pojazdu. Niniejsza instrukcja obsługi jest napisana głównie z myślą o rynkach Stanów Zjednoczonych i Kanady. Funkcje lub wyposażenie wymienione jako standardowe mogą różnić się w pojazdach przeznaczonych na eksport. Wszystkie inne niezbędne informacje i ostrzeżenia można znaleźć w niniejszej instrukcji obsługi.