Rozbrzmiewa, gdy lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych nie działa.