Zużycie energii
Deklarowane wartości zużycia energii, emisji CO2 i zasięgu na napędzie elektrycznym, uzyskane na podstawie procedury WLTP, są ustalane zgodnie z wymogami technicznymi i specyfikacjami przepisów europejskich (WE) 715/2007 i (UE) 2017/1151 z najnowszymi poprawkami. Zastosowane standardowe procedury testowe umożliwiają porównanie różnych typów pojazdów i różnych producentów. Nie należy dokonywać porównań między pojazdami testowanymi według procedur WLTP i NEDC w odniesieniu do zasięgu na napędzie elektrycznym oraz zużycia energii elektrycznej.
Dyrektywa Europejska 1999/94/EC
Poza wydajnością zużycia paliwa samochodu również sposób jego prowadzenia, a także inne nietechniczne czynniki wpływają na rzeczywiste wartości zużycia paliwa/energii pojazdu, emisję CO2 oraz zasięg na napędzie elektrycznym. Dwutlenek węgla (CO2) jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.