Zasięg na napędzie elektrycznym, miasto   Zasięg na napędzie elektrycznym   Zużycie energii elektrycznej   Ważona, łączna emisja CO2  
km (mi)   km (mi)   kWh/100 km (mi/kWh)   g/km  
588 km500 km20 (3,1)   0