Natychmiast usuwaj rozlane paliwo, pozostałości dodatku, ptasie odchody, pozostałości owadów i smołę. Mogą one z czasem powodować uszkodzenie powłoki lakierniczej lub tapicerki pojazdu.
Zdejmij wszelkie zewnętrzne akcesoria, np. anteny, przed wjechaniem do myjni.