Natychmiast usuwaj rozlane paliwo, pozostałości dodatku, ptasie odchody, pozostałości owadów i smołę. Mogą one z czasem powodować uszkodzenie powłoki lakierniczej lub tapicerki pojazdu. Zdejmij wszelkie zewnętrzne akcesoria, np. anteny, przed wjechaniem do myjni.
Wskazówka:   Jeśli planujesz zaparkowanie pojazdu na dłuższy czas po umyciu, wykonaj kilkuminutową jazdę przed zaparkowaniem. Zmniejsza to ryzyko korozji tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych i okładzin.

Uwagi dotyczące Instrukcji obsługi

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie swoich uwag

OK