Ładowanie prądem przemiennym jest preferowaną metodą ładowania. Ładowanie prądem przemiennym chroni akumulator wysokonapięciowy i wydłuża jego żywotność.