Ładowanie prądem stałym umożliwia ładowanie akumulatora wysokonapięciowego pojazdu w znacznie krótszym czasie niż w przypadku standardowej metody ładowania. Można ładować pojazd w drodze, zanim energia akumulatora wyczerpie się całkowicie, lub przy użyciu funkcji planowania podróży będącej częścią aplikacji FordPass.
W celu udogodnienia procesu i czasu ładowania prądem stałym istnieją różne struktury opłat, w zależności od wybranej stacji ładowania i sieci.
Wskazówka:   Czas ładowania różni się w zależności od temperatury na zewnątrz, poziomu zasilania, typu ładowarki i miejsca, w którym odbywa się ładowanie.
Wskazówka:   Układ można zmniejszyć prędkość ładowania prądem stałym w celu wydłużenia żywotności akumulatora.