Wskaźnik stanu naładowania znajduje się obok portu ładowania za pokrywą portu ładowania. Sygnalizuje stan naładowania akumulatora wysokonapięciowego Twojego pojazdu.
Wskaźnik stanu naładowania jest podzielony na pięć stref i wyświetla stan naładowania w 20-procentowych segmentach.
Wskaźnik stanu naładowania pokazuje postęp ładowania:
  • Kiedy strefa A pulsuje, naładowanie wynosi od 0 do 20 procent.
  • Gdy strefa A świeci się, a strefa B pulsuje, naładowanie wynosi od 20 do 40 procent.
  • Gdy strefy A i B świecą się, a strefa C pulsuje, naładowanie wynosi od 40 do 60 procent.
  • Gdy strefy A, B i C świecą się, a strefa D pulsuje, naładowanie wynosi od 60 do 80 procent.
  • Gdy strefy A, B, C i D świecą się, a strefa E pulsuje, naładowanie wynosi od 80 do 100 procent.
  • Gdy świecą się wszystkie strefy, naładowanie wynosi 100 procent.
Image Shown Without Description
Wskazówka:   Po przerwaniu ładowania wszystkie gotowe strefy wskaźnika stanu naładowania świecą się nieprzerwanie na niebiesko przez 30 sekund, po czym się wyłączają. Na przykład, jeśli ładowanie zostanie przerwane na 70 procentach, wówczas strefy A, B i C świecą się w sposób ciągły, wskazując poziom naładowania akumulatora co najmniej 60 procent, ale mniej niż 80 procent. Ładowanie zatrzymuje się po zakończeniu lub po zatrzymaniu ze względu na ustawienia ładowania lub działanie stacji ładowania.
Są trzy kolory wskaźnika portu ładowania, które wskazują określone działanie:
Kolor biały służy jako światło, które ułatwia podłączanie i potwierdza działania takie jak podłączanie i odłączanie.
Kolor niebieski jest używany, gdy pojazd jest podłączony i albo się ładuje, albo czeka na naładowanie.
Kolor pomarańczowy służy do sygnalizowania błędów ładowania.
Image Shown Without Description 
Wskazówka:   Błędy ładowania są identyfikowane kolorem pomarańczowym na wskaźniku stanu naładowania. Usterki mogą wystąpić w systemie ładowania pojazdu lub na zewnątrz pojazdu, na przykład w uniwersalnym przewodzie do ładowania w domu, stacji ładowania lub zasilaniu elektrycznym.
Wskazówka:   Jeśli system wykryje usterkę w układzie ładowania pojazdu w dowolnym momencie cyklu ładowania, cały wskaźnik stanu naładowania zapala się nieprzerwanie na pomarańczowo na 30 sekund, a następnie się wyłącza. W takim przypadku należy odłączyć złączkę ładowania, a następnie podłączyć ją z powrotem do portu ładowania. Jeśli problem powraca, skontaktuj się z Dealerem.
Wskazówka:   Jeśli system wykryje usterkę poza pojazdem, na przykład w stacji ładowania lub uniwersalnym przewodzie do ładowania w domu, cały wskaźnik stanu naładowania błyska ciągle na pomarańczowo przez 30 sekund, a następnie się wyłącza. Jeśli tak się stanie, sprawdź uniwersalny przewód do ładowania w domu i stację ładowania lub źródło zasilania.