Image Shown Without Description 
Ładowanie w domu
UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU: Wtyczka musi być odpowiednio uziemiona.Korzystaj z oddzielnego obwodu.Jeśli nie będziesz korzystać z oddzielnego obwodu, może dojść do wyzwolenia wyłącznika instalacyjnego. Jeśli nie masz oddzielnego obwodu, skontaktuj się z licencjonowanym profesjonalnym elektrykiem w celu zamontowania prawidłowej instalacji.
Należy całkowicie rozwinąć uniwersalny przewód do ładowania w domu przed ładowaniem.
W przypadku korzystania z uniwersalnego przewodu do ładowania w domu podłącz złączkę ładowania do portu ładowania pojazdu w miejscu, gdzie widać ten sam symbol identyfikacyjny.
Image Shown Without Description
ASieć elektryczna.
BGniazdko elektryczne (domowe).
CWtyczka.
DSkrzynka kontrolna.
EZłączka ładowania.
FPojazd.
GPort ładowania.
HUniwersalny przewód do ładowania w domu.
 1. Wybierz położenie parkowania (P).
Wskazówka:   Twój pojazd musi być w położeniu parkowania (P), aby możliwe było ładowanie i aby wskaźnik stanu naładowania się świecił.
 1. Naciśnij środkową część prawej krawędzi pokrywy portu ładowania, a następnie zwolnij, aby otworzyć pokrywę.
 1. Wybierz złącze odpowiednie do gniazdka ściennego, z którego będziesz korzystać, i podłącz złącze do skrzynki kontrolnej uniwersalnego przewodu do ładowania w domu.
Wskazówka:   Aby podłączyć złącze, mocno chwyć złącze za przewód lub wtyczkę i wciśnij od skrzynki kontrolnej, aż da się słyszeć trzask. Upewnij się, że złącze jest całkowicie wciśnięte i wyrównane względem skrzynki kontrolnej przed podłączeniem do gniazdka. Nieprawidłowe podłączenie może powodować wydłużenie sesji ładowania lub usterki.
 1. Podłącz złącze do gniazdka ściennego.
 1. Upewnij się, że diody LED uniwersalnego przewodu do ładowania w domu świecą się.
 1. Podłącz złączkę ładowania do portu ładowania w pojeździe.
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Wskazówka:   Pojazd zablokuje złączkę ładowania.
Wskazówka:   Po podłączeniu pojazdu domyślnie rozpoczyna się ładowanie do 100%, o ile dla tej lokalizacji nie zostało ustawione planowe ładowanie.   Patrz   Ustawianie harmonogramu i preferencji ładowania
Wskazówka:   Podłącz złącze do gniazdka ściennego przed podłączeniem złączki ładowania do portu ładowania pojazdu.
Wskazówka:   Kiedy uchwyt będzie prawidłowo zablokowany, zapali się lampa pierścieniowa. Oznacza to rozpoczęcie normalnego cyklu ładowania.
Wskazówka:   Lampa pierścieniowa może zapalić się z opóźnieniem na skutek wewnętrznej komunikacji w pojeździe.
Wskazówka:   Jeśli ładowanie pojazdu nie powiedzie się, skontaktuj się z Centrum Kontaktu z Klientami. Aby zapewnić jak najlepszą obsługę, kontaktując się z Centrum Kontaktu z Klientami, zanotuj numer seryjny.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.owner.ford.com.
Ładowanie z publicznych punktów ładowania
W przypadku korzystania ze stacji ładowania prądem przemiennym z podłączonymi przewodami wybierz złączkę przewodu stacji ładowania, na której widać ten sam symbol identyfikacyjny.
Image Shown Without Description
AStacja ładowania prądem przemiennym.
BZłączka ładowania.
CPojazd.
DPort ładowania.
EPrzewód.
 1. Wybierz położenie parkowania (P).
Wskazówka:   Aby przeprowadzić ładowanie, w pojeździe musi być wybrane położenie parkowania (P).
 1. Naciśnij środkową część prawej krawędzi pokrywy portu ładowania, a następnie zwolnij, aby otworzyć pokrywę.
 1. Wybierz właściwą złączkę stacji ładowania.
 1. Podłącz złączkę ładowania do portu ładowania w pojeździe.
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Wskazówka:   Pojazd zablokuje złączkę ładowania.
Wskazówka:   Po podłączeniu pojazdu domyślnie rozpoczyna się ładowanie do 100%, o ile dla tej lokalizacji nie zostało ustawione planowe ładowanie.   Patrz   Ustawianie harmonogramu i preferencji ładowania
Wskazówka:   Kiedy uchwyt będzie prawidłowo zablokowany, zapali się lampa pierścieniowa. Oznacza to rozpoczęcie normalnego cyklu ładowania.
Wskazówka:   Lampa pierścieniowa może zapalić się z opóźnieniem na skutek wewnętrznej komunikacji w pojeździe.
Informacje o publicznych stacjach ładowania, cennikach, poziomach zasilania oraz dostępności w czasie rzeczywistym są dostępne za pośrednictwem ekranu w pojeździe oraz aplikacji FordPass. Stawki za ładowanie będą różnić się w zależności od poziomu zasilania, operatora, lokalizacji i pory dnia.
Ładując pojazd ze stacji należącej do sieci ładowania BlueOval, użyj aplikacji FordPass do aktywacji i opłacenia ładowania. Na stacjach obsługujących technologię Plug & Charge wystarczy podłączyć pojazd, aby aktywować ładowanie. Jeśli stacja ładowania nie należy do sieci ładowania BlueOval, skorzystaj ze wskazówek na stacji ładowania w celu włączenia ładowarki.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.owner.ford.com.
Ładowanie przy użyciu własnego przewodu do ładowania z publicznych punktów ładowania
W przypadku korzystania ze stacji ładowania prądem przemiennym bez podłączonych przewodów podłącz swój własny przewód do ładowania z publicznych punktów ładowania do stacji ładowania i do portu ładowania pojazdu w miejscu, gdzie widać ten sam symbol identyfikacyjny.
Należy całkowicie rozwinąć przewód do ładowania z publicznych punktów ładowania przed ładowaniem.
Image Shown Without Description
AStacja ładowania prądem przemiennym.
BPort stacji ładowania.
CZłączka ładowania pojazdu.
DPojazd.
EPort ładowania.
FPrzewód do ładowania z publicznych punktów ładowania.
GZłączka ładowania stacji ładowania.
 1. Wybierz położenie parkowania (P).
Wskazówka:   Aby przeprowadzić ładowanie, w pojeździe musi być wybrane położenie parkowania (P).
 1. Naciśnij środkową część prawej krawędzi pokrywy portu ładowania, a następnie zwolnij, aby otworzyć pokrywę.
 1. Wybierz właściwy port stacji ładowania.
 1. Podłącz swój przewód do ładowania z publicznych punktów ładowania do portu stacji ładowania.
Wskazówka:   Aby włożyć złączkę, chwyć mocno uchwyt i wsuń do portu stacji ładowania.
 1. Podłącz złączkę ładowania do portu ładowania w pojeździe.
Image Shown Without Description
Wskazówka:   Pojazd zablokuje złączkę ładowania.
Wskazówka:   Po podłączeniu pojazdu domyślnie rozpocznie się ładowanie do 100%, o ile dla tej lokalizacji nie zostało ustawione planowe ładowanie.   Patrz   Ustawianie harmonogramu i preferencji ładowania
Wskazówka:   Kiedy uchwyt będzie prawidłowo zablokowany, zapali się lampa pierścieniowa. Oznacza to rozpoczęcie normalnego cyklu ładowania.
Wskazówka:   Lampa pierścieniowa może zapalić się z opóźnieniem na skutek wewnętrznej komunikacji w pojeździe.
Informacje o publicznych stacjach ładowania są dostępne za pośrednictwem aplikacji na ekranie dotykowym w pojeździe, a także aplikacji pojazdu w urządzeniu mobilnym razem z cennikach, poziomami zasilania oraz dostępnością w czasie rzeczywistym. Stawki za ładowanie różnią się w zależności od poziomu zasilania, operatora, lokalizacji i pory dnia.
Wskazówka:   Jeśli Twój pojazd nie ma opcji ustawień łączności klienta na ekranie dotykowym pojazdu, aplikacja może nie działać prawidłowo.
Wskazówka:   W zależności od regionu aplikacja ładowania z publicznych punktów ładowania może nie być obsługiwana, a funkcja ładowania może nie działać zgodnie z opisem.
Ładując pojazd ze stacji należącej do sieci ładowania BlueOval, użyj aplikacji FordPass do aktywacji i opłacenia ładowania. Na stacjach obsługujących technologię Plug & Charge wystarczy podłączyć pojazd, aby aktywować ładowanie. Jeśli stacja ładowania nie należy do sieci ładowania BlueOval, skorzystaj ze wskazówek na stacji ładowania w celu włączenia ładowarki.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.owner.ford.com.