OSTRZEŻENIE   OSTRZEŻENIE:  Aby bezpiecznie zakończyć ładowanie w dowolnej chwili, wykonaj instrukcje odłączania w celu przerwania ładowania. Ładowanie zostanie automatycznie i bezpiecznie przerwane. NIEBIESKA lampka kontrolna STANU pozostaje włączona w trybie ciągłym, gdy złączka jest odłączona.

Korzystając z uniwersalnego przewodu do ładowania w domu:
  1. Naciśnij przycisk odblokowania na porcie ładowania i odłącz złączkę ładowania od pojazdu.
Image Shown Without Description
  1. Odłącz wtyczkę złącza od gniazdka ściennego.
Wskazówka:   Nie próbuj odłączać złączki ładowania przed jej odblokowaniem. Nie próbuj używać żadnych narzędzi do odłączenia zablokowanej złączki ładowania. Mogłoby to spowodować uszkodzenie pojazdu i złączki ładowania.
Wskazówka:   Możesz również odblokować przewód za pośrednictwem ekranu dotykowego pojazdu. Jeżeli nadal nie można odblokować przewodu, skontaktuj się z pomocą drogową lub ręcznie zwolnij przewód ładowania.
Wskazówka:   Jeżeli wyposażenie do ładowania pozostanie podłączone, port ładowania zostanie po chwili ponownie zablokowany. Ładowanie nie zostaje wznowione.
Wskazówka:   Nie wyciągaj wtyczki ściennej ze ściany ani złącza ze skrzynki kontrolnej uniwersalnego przewodu do ładowania w domu podczas ładowania pojazdu. Mogłoby to spowodować uszkodzenie gniazdka i przewodu.
Wskazówka:   W pojeździe nie można wyłączyć położenia parkowania (P), dopóki nie odłączysz złączki ładowania.
Image Shown Without Description
  1. Naciśnij środkową część prawej krawędzi pokrywy portu ładowania, aby zamknąć.
Ręczne zwalnianie złączki ładowania
Jeśli pojazd nie odblokuje złączki ładowania, można ją zwolnić ręcznie.